Bệnh viện bãi cháy khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân huyện Bình Liêu

  • 2023/06/05 08:40

Têt thiếu nhi ấm áp tại Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2023/06/01 23:30

Cấp cứu kịp thời bệnh nhi bị sốc giảm thế tích nguy kịch do Tiêu chảy cấp

  • 2023/06/01 23:27

Bệnh viện bãi cháy hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31 tháng 5

  • 2023/05/31 01:27

BVBC Bồi dưỡng nghiệp vu, kiến thức PCCC năm 2023

  • 2023/05/27 13:34

Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức giải cầu lông năm 2023

  • 2023/05/25 09:24

Hiệu quả điều trị sơm ung thư đường tiêu hóa tại Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2023/05/23 09:24

Khoa quốc tế điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2023/05/22 02:05

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các đơn vị y tế công lập

  • 2023/05/22 01:57

Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu 2 trường hợp ngộ độc ốc biển

  • 2023/05/16 08:49