post title

Thông báo nhu cầu mua sắm đầu đo huyết áp xâm lấn của bệnh viện năm 2023

  • 2023/05/30 10:30

Thông báo nhu cầu mua sắm đầu đo huyết áp xâm lấn của bệnh viện năm 2023.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu thuê đơn vị tư vấn lập giấy phép môi trường cho Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2023/05/29 08:54

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu thuê đơn vị tư vấn lập giấy phép môi trường cho Bệnh viện Bãi Cháy.

Xem tiếp
post title

Mời báo giá trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại nhà thuốc Bệnh viện trong quý II năm 2023

  • 2023/05/25 07:13

Bệnh viện Bãi cháy thông báo số 680/TB-B VBC Mời báo giá trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại nhà thuốc Bệnh viện trong quý II năm 2023

Xem tiếp
post title

Thông báo số 741 về nhu cầu phun diệt muỗi và côn trùng phục vụ hoạt động của bệnh viện

  • 2023/05/25 04:24

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo số 741/BVBC - HCQT về nhu cầu phun diệt muỗi và côn trùng phục vụ hoạt động của bệnh viện

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cùa mua sắm vật tư để sữa chữa máy theo dõi bệnh nhân và thay acquy cho máy thở

  • 2023/05/19 08:13

Thông báo nhu cùa mua sắm vật tư để sữa chữa máy theo dõi bệnh nhân và thay acquy cho máy thở

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu sửa chữa dây nội soi đại tràng Olympus CF-Q180AI

  • 2023/05/18 09:15

Thông báo nhu cầu sửa chữa dây nội soi đại tràng Olympus CF-Q180AI

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua thay thế màn hình hiển thị của hệ thống mornitor trung tâm CareScape Center

  • 2023/05/18 09:11

Thông báo nhu cầu mua thay thế màn hình hiển thị của hệ thống mornitor trung tâm CareScape Center

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua bình khí ethylene oxide cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ EO

  • 2023/05/18 09:05

Thông báo nhu cầu mua bình khí ethylene oxide cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ EO

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu xét nghiệm nước tiểu RO chạy thận

  • 2023/05/18 02:37

Thông báo nhu cầu xét nghiệm nước tiểu RO chạy thận

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu sửa chữa dây nội soi đại tràng video Olympus CF-HQ190I

  • 2023/05/18 02:34

Thông báo nhu cầu sửa chữa dây nội soi đại tràng video Olympus CF-HQ190I

Xem tiếp