post title

Thông báo 594 mua máy lọc máu liên tục

  • 2024/04/15 09:39

Thông báo 594 mua máy lọc máu liên tục

Xem tiếp
post title

Thông báo 595 yêu cầu báo giá máy thở

  • 2024/04/15 09:35

Thông báo 595 yêu cầu báo giá máy thở

Xem tiếp
post title

Thông báo số 579 về nhu cầu mua sắm lưới cố định đầu, cổ, vai dùng trong xạ trị

  • 2024/04/15 01:53

Thông báo số 579/BVBC - VTTBYT về nhu cầu mua sắm lưới cố định đầu, cổ, vai dùng trong xạ trị

Xem tiếp
post title

Thông báo 554 mua sắm linh kiện để sửa chữa máy điện tim

  • 2024/04/11 08:52

Thông báo 554 mua sắm linh kiện để sửa chữa máy điện tim

Xem tiếp
post title

Thông báo số 560 về nhu cầu mua sắm cảm biến lưu lượng dùng cho máy thở Carescape R860

  • 2024/04/10 03:18

Thông báo số 560/BVBC - VTTBYT về nhu cầu mua sắm cảm biến lưu lượng dùng cho máy thở Carescape R860

Xem tiếp
post title

Thông báo số 515 về nhu cầu sửa chữa máy lọc máu liên tục hãng Fresenius

  • 2024/04/08 08:36

Thông báo số 515/BVBC-VTTBYT về nhu cầu sửa chữa máy lọc máu liên tục hãng Fresenius

Xem tiếp
post title

Thông báo số 521 về nhu cầu mua sắm tấm lưới cố định bệnh nhân dùng cho bệnh nhân xạ trị năm 2024

  • 2024/04/08 08:24

Thông báo số 521/BVBC - VTTBYT về nhu cầu mua sắm tấm lưới cố định bệnh nhân dùng cho bệnh nhân xạ trị năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo số 499 về nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm tại Bệnh viện Bãi Cháy năm 2024

  • 2024/04/03 08:14

Thông báo số 499/ BVBC - VTTBYT về nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm tại Bệnh viện Bãi Cháy năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo số 340 về nhu cầu mua vật tư dùng cho phẫu thuật u gan bằng dao mổ siêu âm Cusa

  • 2024/03/13 08:24

Thông báo số 340/BVBC-VTTBYT về nhu cầu mua vật tư dùng cho phẫu thuật u gan bằng dao mổ siêu âm Cusa

Xem tiếp
post title

Thông báo số 341 về nhu cầu mua sắm tấm lưới cố định bệnh nhân dùng cho bệnh nhân xạ trị năm 2024

  • 2024/03/28 09:34

Thông báo số 341/BVBC -VTTBYT về nhu cầu mua sắm tấm lưới cố định bệnh nhân dùng cho bệnh nhân xạ trị năm 2024

Xem tiếp