post title

Thông báo số 1178 về nhu cầu mua sắm bàn mổ, đèn mổ

  • 2024/07/17 04:06

Thông báo số 1178/BVBC -VTTBYT về nhu cầu mua sắm bàn mổ, đèn mổ

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1189 về nhu cầu báo giá thuốc phục vụ đấu thầu mua sắm thuốc Nhà thuốc Bệnh viện

  • 2024/07/17 01:03

Thông báo số 1189/TB-BVBC về nhu cầu báo giá thuốc phục vụ đấu thầu mua sắm thuốc Nhà thuốc Bệnh viện

Xem tiếp
post title

Thông báo 1167 nhu cầu mua sắm và thi công lắp đặt đồ nội thất cho các khoa, phòng theo kế hoạch năm 2024

  • 2024/07/15 04:38

Thông báo 1167 nhu cầu mua sắm và thi công lắp đặt đồ nội thất cho các khoa, phòng theo kế hoạch năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1169 về việc mời báo giá thuốc gây nghiện phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Bãi Cháy 2024, 2025

  • 2024/07/15 04:07

Thông báo số 1169/TB-BVBC về việc mời báo giá thuốc gây nghiện phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Bãi Cháy 2024, 2025

Xem tiếp
post title

Thông báo 1040 về nhu cầu thay thế phụ kiện và bảo trì máy định danh vi khuẩn và máy cấy máu

  • 2024/06/24 09:18

Thông báo 1040/BVBC-VTTBYT về nhu cầu thay thế phụ kiện và bảo trì máy định danh vi khuẩn và máy cấy máu

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1038 về nhu cầu thay thế đèn UV và lõi lọc cho các hệ thống lọc nước RO

  • 2024/06/24 09:15

Thông báo số 1038/BVBC-VTTBYT về nhu cầu thay thế đèn UV và lõi lọc cho các hệ thống lọc nước RO

Xem tiếp
post title

Thông báo 1014 về nhu cầu báo giá thay thế đèn UV và lõi lọc cho hệ thống lọc nước RO

  • 2024/06/19 09:14

Thông báo 1014/BVBC -VTTBYT về nhu cầu báo giá thay thế đèn UV và lõi lọc cho hệ thống lọc nước RO

Xem tiếp
post title

Thông báo số 955 nhu cầu thẩm định giá tài sản

  • 2024/06/13 08:27

Thông báo số 955 nhu cầu thẩm định giá tài sản

Xem tiếp
post title

Thông báo 962 nhu cầu mua sắm vật tư can thiệp khớp vai

  • 2024/06/13 02:23

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư can thiệp khớp vai

Xem tiếp
post title

Thông báo 961 nhu cầu thẩm định giá thiết bị y tế

  • 2024/06/13 02:22

Thông báo 961 nhu cầu thẩm định giá thiết bị y tế

Xem tiếp