post title

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện năm 2023 (đợt 2)

  • 2023/06/02 04:32

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện năm 2023 (đợt 2)

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám sức khỏe của bệnh viện

  • 2023/06/02 04:28

Thông báo nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám sức khỏe của bệnh viện

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm phục vụ công tác hiến máu

  • 2023/05/18 09:09

Thông báo nhu cầu mua sắm phục vụ công tác hiến máu

Xem tiếp
post title

Thông báo về việc tổ chức họp cổ đông liên kết khai thác máy chụp cắt lớp vi tính 128 dãy và tổ chức bán thanh lý máy chụp cắt lớp vi tính 128 dãy

  • 2023/05/18 04:33

Thông báo về việc tổ chức họp cổ đông liên kết khai thác máy chụp cắt lớp vi tính 128 dãy và tổ chức bán thanh lý máy chụp cắt lớp vi tính 128 dãy

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu bảo trị hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu oracle

  • 2023/05/17 10:01

Thông báo nhu cầu bảo trị hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu oracle

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua thay thế bản cực sốc ngoài dùng cho máy sốc tim hãng Nihon Kohhen

  • 2023/05/17 02:43

Thông báo nhu cầu mua thay thế bản cực sốc ngoài dùng cho máy sốc tim hãng Nihon Kohhen.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu Chuyển và lắp đặt máy hấp tiệt trùng phục vụ cải tạo hạ tầng khoa KSNK

  • 2023/05/16 08:15

Thông báo nhu cầu Chuyển và lắp đặt máy hấp tiệt trùng phục vụ cải tạo hạ tầng khoa KSNK.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 635 về nhu cầu mua dụng cụ, vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị

  • 2023/05/12 01:12

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo số 635/TB-BVBC về nhu cầu mua dụng cụ, vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua phần mềm diệt virus máy tính

  • 2023/05/11 00:41

Thông báo nhu cầu mua phần mềm diệt virus máy tính.

Xem tiếp
post title

Thông báo Lắp đặt hệ thống camera ngoài trời

  • 2023/05/11 00:38

Thông báo Lắp đặt hệ thống camera ngoài trời.

Xem tiếp