post title

Thông báo 608 nhu cầu phun thuốc diệt muỗi và côn trùng phòng chống dịch sốt xuất huyết

  • Hôm nay 06:17

Thông báo 608 nhu cầu phun thuốc diệt muỗi và côn trùng phòng chống dịch sốt xuất huyết

Xem tiếp
post title

Thông báo 571 nhu cầu sửa chữa dây nội soi dạ dày

  • Hôm nay 02:15

Thông báo 571 nhu cầu sửa chữa dây nội soi dạ dày

Xem tiếp
post title

Thông báo 570 nhu cầu sửa chữa chống thấm

  • 2024/04/15 04:02

Thông báo 570 nhu cầu sửa chữa chống thấm

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua thay thế bóng UV cho tủ an toàn sinh học và đèn UV di động

  • 2024/04/12 03:15

Thông báo nhu cầu mua thay thế bóng UV cho tủ an toàn sinh học và đèn UV di động

Xem tiếp
post title

Thông báo 542 thông báo nhu cầu mua cân trọng lượng

  • 2024/04/11 08:54

Thông báo 542 thông báo nhu cầu mua cân trọng lượng

Xem tiếp
post title

Thông báo 560 nhu cầu mua ấn chỉ

  • 2024/04/10 09:44

Thông báo 560 nhu cầu mua ấn chỉ

Xem tiếp
post title

Thông báo 541 nhu cầu mua sắm bộ xử lý trung tâm của hệ thống đo liều tương đối và máy đo liều tuyệt đối trong xạ trị

  • 2024/04/10 07:11

Thông báo 541 nhu cầu mua sắm bộ xử lý trung tâm của hệ thống đo liều tương đối và máy đo liều tuyệt đối trong xạ trị

Xem tiếp
post title

Thông báo 320 chào giá cung cấp thuốc phục vụ khám chữa bệnh

  • 2024/04/10 03:19

Thông báo 320 chào giá cung cấp thuốc phục vụ khám chữa bệnh

Xem tiếp
post title

Thông báo 337 về nhu cầu quan trắc môi trường cho Bệnh viện Bãi Cháy quý I năm 2024

  • 2024/03/12 01:43

Thông báo 337 về nhu cầu quan trắc môi trường cho Bệnh viện Bãi Cháy quý I năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo số 545 về nhu cầu thay biến tần động cơ thang máy nhà D, thay biến tần cửa thang khách 800kg nhà B, thay vòng bi Puly đối trong thang cấp cứu nhà C

  • 2024/04/09 02:22

Thông báo số 545/BVBC - HCQT về nhu cầu thay biến tần động cơ thang máy nhà D, thay biến tần cửa thang khách 800kg nhà B, thay vòng bi Puly đối trong thang cấp cứu nhà C

Xem tiếp