post title

Thông báo nhu cầu mua sắm Test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021

  • 2021/07/20 15:02

Thông báo nhu cầu mua sắm Test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021

Xem tiếp
post title

Thông báo số 667/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/06/11 17:11

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 677/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 650/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư y tế của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2021

  • 2021/06/10 09:07

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Công văn số 650/TB-BVBC ngày 8-6-2021 về nhu cầu mua sắm vật tư y tế năm 2021.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021

  • 2021/06/04 15:54

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 633/TB-BVBC về việc thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo về nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất cho xét nghiệm Invitro của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2021

  • 2021/05/24 18:10

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo về nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất cho xét nghiệm Invitro của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2021

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy Thông báo về nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021.

  • 2021/05/24 16:16

Bệnh viện Bãi Cháy Thông báo về nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2021

  • 2021/04/22 14:30

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2021

Xem tiếp
post title

Đoàn viên thanh niên Bệnh viện Bãi Cháy hướng tới Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)

  • 2021/03/26 16:24

Hưởng ứng Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), Đoàn Thanh niên Bệnh viện Bãi Cháy đã có nhiều hoạt động thiết thực phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ tình nguyện vì sự sống cộng đồng.

Xem tiếp
post title

Thông báo về việc công bố "Kế hoạch phát triển tổng thể Bệnh viện Bãi Cháy giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

  • 2021/03/17 17:32

Thông báo về việc công bố "Kế hoạch phát triển tổng thể Bệnh viện Bãi Cháy giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

Xem tiếp
post title

Quyết định về việc phê duyệt "Kế hoạch phát triển tổng thể Bệnh viện Bãi Cháy giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

  • 2021/03/17 17:28

Quyết định về việc phê duyệt "Kế hoạch phát triển tổng thể Bệnh viện Bãi Cháy giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

Xem tiếp