Lịch Trực, vận chuyển cấp cứu từ ngày 11-11 đến ngày 17-11

  • 2019/05/20 09:04

Ngày trực

Trực lãnh đạo/
Số điện thoại

Trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu

Số điện thoại khoa Cấp cứu:

0203.3846.566
0915.289.866

Vị trí trực, họ tên người trực

Điện thoại

11/11/2019

Giang Quốc Duy

* Trưởng phiên trực:

 

 

 

0912504436

BS:

Nguyễn Đồng Nhật

0912.305.187

 

 

* Cấp cứu Nội:

 

 

 

 

BS1:

Nguyễn Đồng Nhật

0912.305.187

 

 

BS2:

Phạm Quang Minh

0966.333.393

 

 

* Cấp cứu Ngoại:

 

 

 

 

BS1:

Nguyễn Thái Bình

0988.646.828

 

 

BS2:

Đỗ Văn Cường

0927.246878

 

 

* Điều cưỡng cấp cứu:

 

 

 

 

ĐD1:

Phạm Văn Nam

0983813800

 

 

ĐD2:

Vũ Thị Hòa

0973785164

 

 

ĐD3:

Đoàn Ngọc Châu

0356798326

 

 

* Vận chuyển cấp cứu:

 

 

 

 

BS:

Phạm Quang Minh

0966.333.393

 

 

ĐD:

Vũ Thị Hòa

0973785164

 

 

Lái xe:

Phạm Văn Hoàng

0912029667

12/11/2019

Lê Ngọc Dũng

* Trưởng phiên trực:

 

 

 

0983358467

BS:

Đỗ Doãn Trọng

0984.850.144

 

 

* Cấp cứu Nội:

 

 

 

 

BS1:

Đỗ Doãn Trọng

0984.850.144

 

 

BS2:

Bùi Đức Quảng

0377.861.566

 

 

* Cấp cứu Ngoại:

 

 

 

 

BS1:

Nguyễn Văn Dũng

0912.543.271

 

 

BS2:

Hoàng Minh Tuân

0914.073.833

 

 

* Điều cưỡng cấp cứu:

 

 

 

 

ĐD1:

Vũ Văn Ngỗi

0973749142

 

 

ĐD2:

Nguyễn Thị Thanh Huyền

0975019673

 

 

ĐD3:

Bùi Thị Tâm

0387546794

 

 

* Vận chuyển cấp cứu:

 

 

 

 

BS:

Bùi Đức Quảng

0377.861.566

 

 

ĐD:

Nguyễn Thị Thanh Huyền

0975019673

 

 

Lái xe:

Ngô Xuân Hải

0912131181

13/11/2019

Đỗ Văn Thịnh

* Trưởng phiên trực:

 

 

 

0983734816

BS:

Phạm Công Đức

0915.102.121

 

 

* Cấp cứu Nội:

 

 

 

 

BS1:

Phạm Công Đức

0915.102.121

 

 

BS2:

Hoàng Văn Huân

0355645562

 

 

* Cấp cứu Ngoại:

 

 

 

 

BS1:

Hà Duy Nam

0984.969.163.

 

 

BS2:

Trần Lý Bách

0347.626.226

 

 

* Điều cưỡng cấp cứu:

 

 

 

 

ĐD1:

Vũ Đình Linh

0368813113

 

 

ĐD2:

Nguyễn Thị Hoa

0989103794

 

 

ĐD3:

Hồ Thị Thủy

0988786695

 

 

* Vận chuyển cấp cứu:

 

 

 

 

BS:

Hoàng Văn Huân

0355645562

 

 

ĐD:

Nguyễn Thị Hoa

0989103794

 

 

Lái xe:

Nguyễn Văn Thi

0904445998

14/11/2019

Giang Quốc Duy

* Trưởng phiên trực:

 

 

 

0912504436

BS:

Nguyễn Tường Vân

0988127588

 

 

* Cấp cứu Nội:

 

 

 

 

BS1:

Nguyễn Tường Vân

0988127588

 

 

BS2:

Bế Thị Hoài Thương

0989.877.923

 

 

* Cấp cứu Ngoại:

 

 

 

 

BS1:

Vũ Quang Nghĩa

0918.338.005

 

 

BS2:

Chu Mạnh Tường

0986.466.587

 

 

* Điều cưỡng cấp cứu:

 

 

 

 

ĐD1:

Nguyễn Tiến Thức

0987859646

 

 

ĐD2:

Nguyễn Thị Thu Hương

0936648044

 

 

ĐD3:

Lê Thị Hoa

0969065226

 

 

* Vận chuyển cấp cứu:

 

 

 

 

BS:

Bế Thị Hoài Thương

0989.877.923

 

 

ĐD:

Nguyễn Thị Thu Hương

0936648044

 

 

Lái xe:

Phạm Văn Hoàng

0912029667

15/11/2019

Lê Ngọc Dũng

* Trưởng phiên trực:

 

 

 

0983358467

BS:

Nguyễn Đồng Nhật

0912.305.187

 

 

* Cấp cứu Nội:

 

 

 

 

BS1:

Nguyễn Đồng Nhật

0912.305.187

 

 

BS2:

Nguyễn Thị Hồng Mai

0918.659.228

 

 

* Cấp cứu Ngoại:

 

 

 

 

BS1:

Trần Thái Sơn

0988.880.891

 

 

BS2:

Doãn Chiến Thắng

0349.798.450

 

 

* Điều cưỡng cấp cứu:

 

 

 

 

ĐD1:

Trần Văn Tới

#N/A

 

 

ĐD2:

Phạm Thị Thương

0343811889

 

 

ĐD3:

Hoàng Hải Yến

0988786695

 

 

* Vận chuyển cấp cứu:

 

 

 

 

BS:

Nguyễn Thị Hồng Mai

0918.659.228

 

 

ĐD:

Phạm Thị Thương

0343811889

 

 

Lái xe:

Ngô Xuân Hải

0912131181

16/11/2019

Đỗ Văn Thịnh

* Trưởng phiên trực:

 

 

 

0983734816

BS:

Đào Hồng Ngự

0978.581.485

 

 

* Cấp cứu Nội:

 

 

 

 

- Kíp ban ngày:

 

 

 

 

BS1:

Đào Hồng Ngự

0978.581.485

 

 

BS2:

Lưu Thị Quỳnh Nga

0962.447.448

 

 

- Kíp ban đêm:

 

 

 

 

BS1:

Phan Minh Hải

0973.486.179

 

 

BS2:

Nguyễn Duy Đông

0962.048.125

 

 

* Cấp cứu Ngoại:

 

 

 

 

BS1:

Nguyễn Mạnh Hùng

0997.333.666

 

 

BS2:

Dương Mạnh Hùng

0974.363.390

 

 

* Điều cưỡng cấp cứu:

 

 

 

 

- Kíp ban ngày:

 

 

 

 

ĐD1:

Nguyễn Thị Lan Anh

0902178614

 

 

ĐD2:

Nguyễn Thanh Hưng

0399207468

 

 

- Kíp ban đêm:

 

 

 

 

ĐD1:

Trần Thị Huyền

0978359799

 

 

ĐD2:

Nguyễn Thị Thanh Huyền

0975019673

 

 

ĐD3:

Nguyễn Thị Oanh

0357330388

 

 

* Vận chuyển cấp cứu ngày:

 

 

 

 

BS:

Lưu Thị Quỳnh Nga

0962.447.448

 

 

ĐD1:

Nguyễn Thanh Hưng

0399207468

 

 

Lái xe:

Nguyễn Văn Thi

0904445998

 

 

* Vận chuyển cấp cứu đêm:

 

 

 

 

BS:

Nguyễn Duy Đông

0962.048.125

 

 

ĐD1:

Nguyễn Thị Thanh Huyền

0975019673

 

 

Lái xe:

Nguyễn Văn Thi

0904445998

17/11/2019

Giang Quốc Duy

* Trưởng phiên trực:

 

 

 

0912504436

BS:

Bạch Vân Đông

0963.251.298

 

 

* Cấp cứu Nội:

 

 

 

 

- Kíp ban ngày:

 

 

 

 

BS1:

Bạch Vân Đông

0963.251.298

 

 

BS2:

Trịnh Việt Dũng

0987.403.460

 

 

- Kíp ban đêm:

 

 

 

 

BS1:

Nguyễn Đồng Nhật

0912.305.187

 

 

BS2:

Lê Thị Dung

0987.403.460

 

 

* Cấp cứu Ngoại:

 

 

 

 

BS1:

Mai Thanh Hải

0983.339.898

 

 

BS2:

Phạm Tuấn Khánh

0936.982.636

 

 

* Điều cưỡng cấp cứu:

 

 

 

 

- Kíp ban ngày:

 

 

 

 

ĐD1:

Tô Xuân Trọng

0983678840

 

 

ĐD2:

Nguyễn Thị Thanh Huyền

0975019673

 

 

ĐD3:

Bùi Thị Huệ

0936922877

 

 

- Kíp ban đêm:

 

 

 

 

ĐD1:

Trần Hữu Phúc

0972738994

 

 

ĐD2:

Vũ Thị Thanh Thuỷ

0975434621

 

 

ĐD3:

Vũ Minh Khôi

0919717193

 

 

* Vận chuyển cấp cứu ngày:

 

 

 

 

BS:

Trịnh Việt Dũng

0987.403.460

 

 

ĐD1:

Nguyễn Thị Thanh Huyền

0975019673

 

 

Lái xe:

Phạm Văn Hoàng

0912029667

 

 

* Vận chuyển cấp cứu đêm:

 

 

 

 

BS:

Lê Thị Dung

0987.403.460

 

 

ĐD1:

Vũ Thị Thanh Thuỷ

0975434621

 

 

Lái xe:

Phạm Văn Hoàng

0912029667