post title

BS CKI.Ngọ Ngọc Hiếu

  • 2019/10/24 11:24

Trưởng Khoa Giải phẫu bệnh

Xem tiếp
post title

Ths.BS Nguyễn Thị Tỉnh

  • 2019/10/24 10:32

Trưởng Khoa Vi sinh, Kiểm soát nhiễm khuẩn

Xem tiếp
post title

Dược sĩ CKI. Phạm Việt Cường

  • 2019/10/11 10:37

Trưởng Khoa Dược

Xem tiếp
post title

Ths.BS Phạm Hòa Hưng

  • 2019/10/08 07:24

Phụ trách Khoa Hồi sức Tích cực Ung bướu

Xem tiếp
post title

Ths. Vũ Trường Sơn

  • 2019/10/07 08:45

Trưởng phòng hành chính quản

Xem tiếp
post title

BS CKI. Hoàng Văn Quyết

  • 2019/10/07 08:22

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Xem tiếp
post title

BS CKI. Nguyễn Thanh Hải

  • 2019/10/07 07:55

Trưởng Khoa Răng hàm mặt

Xem tiếp
post title

BS CKII. Trình Thị Vân Anh

  • 2019/10/07 06:56

Trưởng Khoa Mắt

Xem tiếp
post title

BS CKI. Nguyễn Thị Vân Anh

  • 2019/10/04 10:37

Trưởng Khoa Y học cổ truyền

Xem tiếp
post title

BS CKI. Bùi Đăng Tôn

  • 2019/10/04 10:20

Phụ trách Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Xem tiếp