Thông báo 464 nhu cầu mua sắm đồ vải phục vụ phẫu thuật, thủ thuật và đồ vải phục vụ người bệnh năm 2024

  • 2024/03/29 02:57

Thông báo 464 nhu cầu mua sắm đồ vải phục vụ phẫu thuật, thủ thuật và đồ vải phục vụ người bệnh năm 2024

Link truy cập: Thông báo 464