Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hạ Long đến kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại Đảng ủy Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2024/03/30 13:07

Ngày 29/4/2024, Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hạ Long do đồng chí Bùi Thị Huyền Trang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tại Đảng ủy Bệnh viện Bãi Cháy.

Tiếp và làm việc với đoàn có, TTND.BSCKII Lê Ngọc Dũng, Bí Thư Đảng ủy- Giám đốc Bệnh viện, BSCKI Đỗ Văn Thịnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện cùng các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc; các đồng chí Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bệnh viện.Đồng chí Vũ Quốc Vương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Bệnh viện Bãi Cháy.

Năm 2023, Đảng ủy Bệnh viện Bãi Cháy đã tổ chức quán triệt các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám. Đồng thời bám sát chỉ đạo, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, cụ thể hóa thành các kế hoạch, văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện để tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy Bệnh viện đã ban hành Chương trình số 45-CTr/ĐU, ngày 28/02/2023. Theo đó BCH Đảng bộ Bệnh viện thực hiện 01 cuộc giám sát, BTV Đảng ủy thực hiện 01 cuộc kiểm tra.


BSCKI Đỗ Văn Thịnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bệnh viện: Đã triển khai 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác tài chính đảng tại Chi bộ 7 trong quý II/2023. Kết quả: Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.Triển khai 01 cuộc Giám sát việc chấp hành quy định sinh hoạt chi bộ và ghi chép sổ tay đảng viên đối với Chi bộ 8, Chi bộ 9 trong quý IV/2023, Kết quả: Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đối với các Chi bộ trực thuộc: 12 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Bãi Cháy đã ban hành các kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ mình, gồm 13 cuộc kiểm tra và 11 cuộc giám sát. Kế hoạch kiểm tra, giám sát của các Chi bộ đều bám sát những vấn đề trọng tâm đã được xác định tại Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng bộ, Nghị quyết của Chi bộ, bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền theo Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ngoài việc thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, Chi bộ còn thực hiện kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên. Sau khi nghe báo cáo, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ Bệnh viện Bãi Cháy và 12 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bệnh viện Bãi Cháy.


Đồng chí Bùi Thị Huyền Trang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Kết thúc buổi Kiểm tra đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ Bệnh viện. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần phải khắc phục. Đoàn đề nghị, trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ; tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, nội dung trọng yếu trong việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp uỷ các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức và đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Minh Khương