Đảng bộ Bệnh viện Bãi Cháy học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  • 2021/04/27 15:32

Ngày 24/4/2021, Đảng bộ Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp với sự tham gia của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy và gần 200 cán bộ, đảng viên của Đảng ủy Bệnh viện Bãi Cháy. 

 

 Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nhữ Đình Tùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long đã tới tham dự chỉ đạo và trực tiếp tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết. Đồng chí Nhữ Đình Tùng nhấn mạnh, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên của Bệnh viện nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.


Đồng chí Nhữ Đình Tùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long đã tới tham dự chỉ đạo và trực tiếp tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết

Tại Hội nghị, đồng chí Nhữ Đình Tùng đã trực tiếp trao đổi, truyền đạt các chuyên đề nghiên cứu, học tập bao gồm: (1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (2) Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; (3) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (4) Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; (5) Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

 

Đồng chí Lê Ngọc Dũng – Phó Bí Thư Đảng ủy Bệnh viện cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Bệnh viện Bãi Cháy tham dự hội nghị

Cuối hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện thay mặt Đảng ủy Bệnh viện phát biểu, gửi lời cám ơn sâu sắc tới Thành ủy Hạ Long, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long và đồng chí Nhữ Đình Tùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long đã tạo điều kiện tới tham dự chỉ đạo và trực tiếp tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết; đồng thời xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ. 

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của Đảng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của đơn vị; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhân viên, từ đó phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Bệnh viện Bãi Cháy ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Mạc Thảo – Hoàng Văn Quyết – Quốc Vương