Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức thành công Hội nghị thẩm định 08 chức danh Trưởng, Phó Khoa, phòng

  • 2022/12/02 07:18

Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo quản lý, từ ngày 17/11 đến 1/12/2022, Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức Hội nghị thẩm định đề án bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa phòng năm 2022.

Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức nhân sự, Bệnh viện Bãi Cháy đã thành lập các Hội đồng Thẩm định đề án công tác trong thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý khoa, phòng thuộc Bệnh viện. 

Tham gia các hội đồng thẩm định vị trí chức danh Trưởng/Phó khoa phòng năm 2022 có TTND. BSCKII Lê Ngọc Dũng – Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy, BS CKI. Đỗ Văn Thịnh – Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy BSCKII Đinh Thị Lan Oanh – Phó Giám đốc Bệnh viện, Ths.BS Trần Thanh Luận – Phó Giám đốc Bệnh viện, các thành viên trong Hội đồng thẩm định cùng cán bộ, viên chức, người lao động thuộc các khoa, phòng có nhân sự tham gia bổ nhiệm. Các hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định 08 chức danh Trưởng, Phó khoa, phòng thuộc các khoa, phòng gồm: Tổ chức cán bộ, Ngoại Thần kinh – Lồng ngực, Phẫu thuật Gây mê hồi sức, Nhi, Khám bệnh – Cấp cứu, Tai Mũi họng, Dược.Bệnh viện Bãi Cháy thành lập Hội đồng thẩm định cho từng đề án bảo vệ Trưởng, Phó Khoa, phòng

Việc tổ chức Hội nghị thẩm định đề án bổ nhiệm Trưởng Phó các khoa phòng năm 2022  là cơ sở, tiền đề để đánh giá trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các ứng viên, từ đó đưa những cán bộ có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn, năng lực vào các vị trí quản lý, điều hành khoa/phòng nhằm kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và phát triển Bệnh viện trong những giai đoạn tiếp theo. 

Trải qua các bước giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các khoa/phòng, 08 ứng viên đã tham gia trình bày đề án công tác với các giải pháp, nội dung phát triển khoa phòng, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên theo từng vị trí chức danh, cụ thể:

STT

Họ tên

Chức vụ dự kiến bổ nhiệm

1

Vũ Quốc Vương

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

2

Nguyễn Mạnh Quyền

Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh - Lồng ngực

3

Nguyễn Văn Bảo

Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng

4

Trần Văn San

Phó Trưởng khoa Nhi

5

Nguyễn Bá Tiến

Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

6

Bùi Thị Hoa

Phó Trưởng khoa Dược

7

Mai Thị Lan Anh

Phó Trưởng khoa Dược

8

Lê Hải Lý

Phó Trưởng khoa Khám bệnh - Cấp cứu

Sau phần trình bày đề án, các ứng viên trả lời những câu hỏi chất vấn của Hội đồng thẩm định. Đánh giá chung của Hội đồng thẩm định, các ứng viên đã có phần thuyết trình tự tin, mạch lạc; chất lượng các đề án công tác đặt ra mục tiêu, phương hướng phát triển rõ ràng theo từng giai đoạn, gắn với trọng tâm theo yêu cầu, thực trạng phát triển của từng khoa, thể hiện sự đầu tư, nghiên cứu kĩ lưỡng với những giải pháp phát triển cụ thể, toàn diện, thể hiện sự cầu thị của cá nhân để nâng cao chất lượng dịch vụ, kĩ thuật, nhân lực, thương hiệu của Bệnh viện Bãi Cháy.Các thành viên Hội đồng thẩm định đặt câu hỏi chất vấn cho các ứng viênCác ứng viên trình bày đề án và trả lời câu hỏi chất vấn của Hội đồng thẩm định

Kết thúc phần trình bày đề án, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm cho 08 nhân sự bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các khoa/phòng. Kết quả thẩm định đề án và lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm 08 ứng viên đều đạt tỷ lệ đánh giá cao. Đây là cơ sở để Bệnh viện hoàn thiện các bước bổ nhiệm tiếp theo, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định.

Hội nghị Thẩm định đề án công tác và lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm nhân sự diễn ra thành công tốt đẹp, quy trình bỏ phiếu tín nhiệm được tiến hành dân chủ, khách quan và minh bạch.
Các ứng viên bảo vệ thành công đề án bổ nhiệm Trưởng, Phó các Khoa Phòng


Mạc Thảo