Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức khám sàng lọc ung bướu cho người dân trên địa bàn huyện Ba Chẽ

  • 2024/05/27 00:44

Thực hiện chương trình hỗ trợ chuyên môn chuyên ngành ung bướu tại Trung tâm Y tế huyện năm 2024, ngày 24/5/2024, Bệnh viện Bãi Cháy phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ tổ chức khám sàng lọc ung thư vú, ung thư tuyến giáp cho người dân trên địa bàn huyện Ba Chẽ.


Người dân huyện Ba chẽ được khám sàng lọc ung bướu.

Chương trình khám sàng lọc do các bác sĩ chuyên khoa ung bướu, chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh của bệnh viện Bãi Cháy trực tiếp và phối hợp với các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ thực hiện khám lâm sàng, siêu âm, giải phẫu bệnh, trong đó tập trung khám, phát hiện, hướng dẫn chăm sóc, điều trị các bệnh lý tuyến vú, tuyến giáp cho người dân.


Bác sĩ bệnh viện Bãi Cháy khám tuyến giáp cho người dân.


Bác sĩ bệnh viện Bãi Cháy siêu âm tuyến giáp cho người dân.

Trong ngày, đã có trên 160 người dân được khám lâm sàng, siêu âm sàng lọc ung thư vú, ung thư tuyến giáp. Các trường hợp có bất thường tuyến vú, tuyến giáp được các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn chăm sóc và điều trị chuyên sâu.


Người dân huyện Ba chẽ được khám sàng lọc ung bướu.

Chương trình hỗ trợ chuyên môn chuyên ngành ung bướu của bệnh viện Bãi Cháy tại một số Trung tâm Y tế tuyến huyện là hoạt động hỗ trợ hết sức quan trọng, ý nghĩa đối với các đơn vị y tế tuyến huyện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân địa phương trong quá trình khám chữa bệnh, đồng thời cũng góp phần đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ chuyên môn y tế của tuyến dưới./.

Minh Khương