BSCKII. Nguyễn Tường Vân

  • 2019/06/19 05:21


Chức danh: Trưởng Khoa

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKII

Điện thoại: 0988.127.588

Link Khoa: Lão khoa - Cơ xương khớp