BSCKII.Lê Ngọc Dũng

  • 2019/01/17 07:41


 Đồng chí Lê Ngọc Dũng sinh ngày 6 tháng 4 năm 1967. Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, đồng chí tiếp tục theo học chương trình đào tạo Bác sĩ Chuyên  Khoa I và Chuyên Khoa II,  Chuyên ngành Ngoại – Thần kinh & Sọ não (Khóa 2005 – 2007) 

Quá trình công tác:

- Từ tháng 4 năm 1993 đến tháng 8 năm 1998: Bác sĩ điều trị tại Khoa Ngoại – Sản, Trung tâm Y tế Cát Bà – Hải Phòng

- Từ tháng 9 năm 1998 đến tháng 6 năm 2001: Bác sĩ Khoa Ngoại – Sản, Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh

- Từ tháng 6 năm 2001 đến tháng 7 năm 2004: Phó Khoa Ngoại – Sản, Bệnh viện Bãi Cháy

- Từ tháng 8 năm 2004 đến tháng 9 năm 2009: Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy

- Từ tháng 9 năm 2009 đến nay: Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy