BSCKII.Lê Ngọc Dũng

  • 2019/01/17 07:41


Quá trình công tác:

- Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1995 – 1997).

-  Là bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngoại – Thần kinh và Sọ não.

- Quá trình hoạt động chuyên môn và công tác quản lý cán bộ, đồng chí giữ nhiều chức vụ quan trọng: Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện Bãi Cháy (từ năm 2004 đến năm 2009); Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy (từ năm 2009 đến nay).

- Bác sĩ đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của bệnh viện và ngành y tế thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học kĩ thuật thuộc cấp cơ sở, cấp ngành và cấp tỉnh, tiêu biểu:

+ Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm cacbon y sinh trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thần kinh sọ não, chữa bỏng và các loại vết thương tại Bệnh viện Bãi Cháy (từ năm 2010 đến năm 2011).

+ Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phẫu thuật kết hợp xương đùi bằng đinh nội tủy có chốt ngang tại Bệnh viện Bãi Cháy ( từ năm 2011 đến năm 2012).

+ Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo áp lực nội sọ trong theo dõi và điều trị chấn thương sọ não nặng tại Quảng Ninh, thời gian thực hiện từ năm 2015 đến năm 2016.