BSCKI. Đỗ Văn Thịnh

  • 2019/01/17 07:43

Đồng chí Đỗ Văn Thịnh sinh ngày 20 tháng 11 năm 1963. Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình, đồng chí tiếp tục theo học chương trình đào tạo Bác sĩ   Chuyên Khoa I, Chuyên ngành Nội – Khóa 2001 – 2003. 

Quá trình công tác:

- Từ tháng 1/1989 đến tháng 1/2004: Phó Khoa Bệnh viện 2 Thái Thụy (Thái Bình)

- Từ tháng 1/2004 đến 11/2005: Bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh

- Từ tháng 11/2005 đến 09/2007: Phó Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bãi Cháy

- Từ tháng 09/2007 đến 01/2014: Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bãi Cháy

- Từ năm 2014 đến nay: Phó Giám đốc, Bệnh viện Bãi Cháy